WAX Konscht-Millen Péiteng

Comité

WAX Konscht-Millen
Péiteng

2, rue d’Athus
L-4710 Pétange

www.konschtmillen.lu

Comité:
Président: Klein Roger
Vice-président: Breyer Roland
Sécrétaire: Kummer Diane
Trésorier: Masutti Raymond

Membres:
Bausch Romy
Conzemius Josette
Lutgen Léon
Pica Alvaro
Scheiden Kim
Schmit Roland

Informations et inscriptions:
Konscht-Millen au Centre Wax
2, rue d’Athus L-4710 Pétange

info@konschtmillen.lu