WAX Konscht-Millen Péiteng

Moolcours fir Kanner

Samschdes 12.09.2015 – 26.09.2015 – 03.10.2015 – 17.10.2015 – 14.11.2015 – 28.11.2015 – 05.12.2015 – 19.12.2015 – ëmmer vun 14.00 bis 17.00

Dozentin : Romy BauschMoolcours fir Kanner

Preis : 60 Eur (50 Eur fir Awunner aus der Gemeng Peiteng)

Code Cours : 2015-09-12 RB 1030 (w.e.g. onbedingt ob Erem Virement uginn).

Aschreiwung : konschtmillen@wax.lu