WAX Konscht-Millen Péiteng

Parfum Cours vum 18.10.2014 (Fotos)

18.10.2014 an der Konscht-Millen :

d’Marianne Weirich huet eis bewiesen dass en mat Essenzen e Parfum komponeieren kann ewei mat Nouten e musikalescht Wierk, mat Fuerwen e Bild oder mat Wierder e Roman ….